Home » Entries posted by Admin
Stories written by admin1

مرزبندی ساحه فعالیت فرمان رییس جمهور، قوانین و قانون اساسی

ثنا نیکپی داکتر حقوق و علوم سیاسی ۱۵ دسمبر ۲۰۱۶، تورنتو، کانادا مرزبندی ساحه فعالیت فرمان رییس جمهور، قوانین و قانون اساسی بحث نهم قانون اساسی قوانین نظر به اینکه کدام ساحه مناسبات اجتماعی را تنظیم می کند، از بالا به پائین به قانون اساسی، قوانین (قوانین شعبوی) و زیر قانون ها تقسیم شده می […]

داکتر ثنا نیکپی اول فبروری 2015 تورنتو، کانادا دوازده سال پیش از امروز و یک سال قبل از تصویب قانون اساسی 2004، در باره طرح قانون اساسی افغانستان چنین ابراز نظر کرده بودم: “… دیده می شود که مسوده ی قانون اساسی جدید پیروزی کهنه بر نو و ظلمتگرایی بر عقل سلیم است. عدم مسلکی […]

Continue reading …

نشر شده در صفحه 3 شماره 132 اندیشه نو، نومبر 2014، تورنتو، کانادا یار تبصره سیاسی موج سوم اپوزیسیون تقلبی اتفاقی نیست که تبارز و تظاهر موجی از ادعاگران اپوزیسیون تقلبی در بیش از دو دهه حضور کشور های خارجی در افغانستان، قبل از انتخابات پارلمانی به طغیان آمده اند. موج اول در سال 2005 […]

Continue reading …

شماره یک صد و سی و دوم اندیشه نو را اینجا بخوانید

Continue reading …

یار تبصره سیاسی تعریف مخالف سیاسی مخالفان سیاسی (اپوزیسیون) عبارت اند از احزاب و گروه‏های سیاسی سازمان‏ یافته که مخالف حکومت بر سر اقتدار می‏باشند و تحت حمایت قانون از عملکرد آن انتقاد می‏کنند. یا به تعریف جامع تر آن ، مخالف سیاسی به یک یا چند حزب سیاسی گفته می شود که در یک […]

Continue reading …

شماره یک صدوسی و یکم اندیشة نو را اینجا بخوانید

Continue reading …

شماره یک صدو و سی ام اندیشة نو را اینجا بخوانید

Continue reading …

شماره های یک صدو و بیست و هشتم و یک صد و بیست و نهم اندیشه نو را اینجا بخوانید

Continue reading …

شماره یک صد و بیست و ششم و یک صد و بیست و هفتم اندیشه نو را اینجا بخوانید

Continue reading …

ترجمه از منابع انگلیسی: عزیزی غزنوی زهر شیرین بیماری شکر از خطرناکترین بیماری هایی است که در پهلوی ایدز و سرطان در جوامع بشری وجود دارد، طبق آمار رسمی صحت عامۀ کانادا تنها در کانادا 10 ملیون نفر به بیماری شکر مبتلا هستند یعنی یک بر 3 حصۀ کل نفوس کشور یا از هر سه […]

Continue reading …