Home » Archives by category » مقالات » گزارش

گزارش مجمع سالانه اتحادیه افغان های مقیم آنتریو

گزارشگر: ثنا نیکپی گزارش مجمع سالانه اتحادیه افغان های مقیم آنتاریو دوم دسمبر 2012 مجمع سالانه اتحادیه افغان های مقیم آنتاریو در تالار عمارت سابقه این اتحادیه واقع در شهر اتوبیکوک دایر شد. بعد از تلاوت آیتی از قران شریف ، داکتر حسین دانشور رییس اتحادیه با سخنرانی مختصر اظهار داشت که : «اتحادیه طوفان […]

> متن معاهده سترتیژیک امریکا و افغانستان

Continue reading …

گزارش و فوتو راپورتر شنبلی ارج گذاری از کارنامه های ادبی وفرهنگی پیکار پا میر محفل ارج گذاری از کارنامه های جناب پیکار پامیر همکار «اندیشۀ نو» بعد از تاخیر دوساعت با سخنرانی استاد فرهاد لبیب رئیس کانون فرهنگی باختر در سالون اتحادیه افغانهای اونتاریو بامعرفی کارهای مهمی که از بد و تاسیس کانون فرهنگی […]

Continue reading …

گزارشگر: حسین زاهدی تورنتو فریاد عدالت خواهی هزاره ها را به تماشا نشست! روز اول ماه اکتبر ۲۰۱۱ صدها تن از هزاره های مقیم شهر تورنتو و حومه٬ هم از زن و مرد پیر و جوان بنابر فراخوان عمومی در اعتراض به کشتار سیستماتیک مردم هزاره در شهر کویته پاکستان و افغانستان در مرکز شهر […]

Continue reading …