Home » Archives by category » مقالات

مرزبندی ساحه فعالیت فرمان رییس جمهور، قوانین و قانون اساسی

ثنا نیکپی داکتر حقوق و علوم سیاسی ۱۵ دسمبر ۲۰۱۶، تورنتو، کانادا مرزبندی ساحه فعالیت فرمان رییس جمهور، قوانین و قانون اساسی بحث نهم قانون اساسی قوانین نظر به اینکه کدام ساحه مناسبات اجتماعی را تنظیم می کند، از بالا به پائین به قانون اساسی، قوانین (قوانین شعبوی) و زیر قانون ها تقسیم شده می […]

داکتر ثنا نیکپی اول فبروری 2015 تورنتو، کانادا دوازده سال پیش از امروز و یک سال قبل از تصویب قانون اساسی 2004، در باره طرح قانون اساسی افغانستان چنین ابراز نظر کرده بودم: “… دیده می شود که مسوده ی قانون اساسی جدید پیروزی کهنه بر نو و ظلمتگرایی بر عقل سلیم است. عدم مسلکی […]

Continue reading …

نشر شده در صفحه 3 شماره 132 اندیشه نو، نومبر 2014، تورنتو، کانادا یار تبصره سیاسی موج سوم اپوزیسیون تقلبی اتفاقی نیست که تبارز و تظاهر موجی از ادعاگران اپوزیسیون تقلبی در بیش از دو دهه حضور کشور های خارجی در افغانستان، قبل از انتخابات پارلمانی به طغیان آمده اند. موج اول در سال 2005 […]

Continue reading …

یار تبصره سیاسی تعریف مخالف سیاسی مخالفان سیاسی (اپوزیسیون) عبارت اند از احزاب و گروه‏های سیاسی سازمان‏ یافته که مخالف حکومت بر سر اقتدار می‏باشند و تحت حمایت قانون از عملکرد آن انتقاد می‏کنند. یا به تعریف جامع تر آن ، مخالف سیاسی به یک یا چند حزب سیاسی گفته می شود که در یک […]

Continue reading …

ترجمه از منابع انگلیسی: عزیزی غزنوی زهر شیرین بیماری شکر از خطرناکترین بیماری هایی است که در پهلوی ایدز و سرطان در جوامع بشری وجود دارد، طبق آمار رسمی صحت عامۀ کانادا تنها در کانادا 10 ملیون نفر به بیماری شکر مبتلا هستند یعنی یک بر 3 حصۀ کل نفوس کشور یا از هر سه […]

Continue reading …

ثنا نیکپی 30 اپریل 2014 تورنتو ، کانادا نشر شده در ص 15 ش 125 اندیشه نو، اپریل 2014، تورنتو، کانادا ديد فرارسانه يي و فرا آيديولوژيک در باره بحران اوکراين بحران اوکراين در زمينه هاي ذيل شکل گرفته است: زمينه اول: ادامه انتقام جويي ميان امريکا و روسيه که شروع آن در جنگ ويتنام […]

Continue reading …

نویسند: امام نظر موج تیوری توطیه وذهن های پذیرا اتفاق ها،رویدادها ،کنش و واکنش های را منسوب دانستن به گروه ها،گروپ ها وکشورهای معین به اخص درسطح جهانی وبخشیدن ماهیت رازآلود،نامریی ومرموزبه آن ؛فشرده آنچه است که دردنیای امروزی ما به نام (تیوری توطیه) ویا (توهم توطیه) شهرت یافته است ؛چنین طرز دید،تلقی وبرداشت درغرب […]

Continue reading …

داکتر ثنا نیکپی 29 اپریل 2014، تورنتو، کانادا نشر شده در صفحه 3 شماره 125 اندیشه نو، اپریل 2014، تورنتو، کانادا شيوع مرض «تقلب نمايندگي» از سياست به فرهنگ تقلب نمايندگي از متداول ترين شيوه هاي اداره و کنترول مردم افغانستان از جانب اجانب از گذشته هاي دور تا امروز، يکي از ميراث هاي ناگوار […]

Continue reading …

نشر شده در ص 3 ش 123 اندیشه نو ، فبروری 2014، تورنتو، کانادا یار تبصره سیاسی: استفاده از تروریزم در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان پروسة «مبارزه با تروریزم» همه ساحات زندگی نظامی، سیاسی و حتی فکری مردم افغانستان را «تروریزه» ساخته است. ملا و آخوند از محراب و منبر ترور می کنند، رسانه […]

Continue reading …

نشر شده در صفحه سوم، شماره 121 اندیشه نو، دسامبر 2014، تورنتو، کانادا یار تبصره سیاسی: تعریف شرایط حامد کرزی در امضای قرارداد امنیتی و دفاعی میان افغانستان و امریکا آیا شرط های حامد کرزی در مورد امضای قرارداد امنیتی و دفاعی با امریکا و به تعویق انداختن آن واقعی است؟ حامیان و مخالفان این […]

Continue reading …