Home » Archives by category » گزیده ها

Family Service Toronto

اطلاعیه شعبه خدمات تورنتو را اینجا بخوانید

Continue reading …

نویسنده: بصیر آهنگ| کابل پرس – افغانستان پرس خودکشی زنان برای خلاصی از خشونت وفرارازخانه برای رفتن به مدرسه، رویایی برای رسیدن به عدالت برای زنان افغانستان است. داستانهای این قشر ازجامعه افغانستان حقایق وتراژدی های زیادی را حکایت میکند. خشونت جنسی درتمام اقشار جامعه بسیار گسترده است واکثر قربانیان آن بین 7 تا 30 […]

Continue reading …

شاره دوازدهم بینام را اینجا بخوانید

Continue reading …