تعریف مخالف سیاسی

یار
تبصره سیاسی

تعریف مخالف سیاسی

مخالفان سیاسی (اپوزیسیون) عبارت اند از احزاب و گروه‏های سیاسی سازمان‏ یافته که مخالف حکومت بر سر اقتدار می‏باشند و تحت حمایت قانون از عملکرد آن انتقاد می‏کنند.
یا به تعریف جامع تر آن ، مخالف سیاسی به یک یا چند حزب سیاسی گفته می شود که در یک شهر، منطقه و دولت فعالیت سیاسی داشته باشند. این تعریف در کشورهایی که نظام سیاسی پارلمانی در آن مستقر باشد، بیشتر صدق می کند. اما در افغانستان زمانیکه مقام های ولایت و شهرداری انتخابی باشد، می تواند دارای اپوزیسیون نیز باشد.
اپوزیسیون دارای شرایط معقول سیاسی، حقوقی و اخلاقی است.
ماهیت مخالف سیاسی باید طوری باشد که از نظام موجود منکر نباشد، در چهارچوب نظام سیاسی و حقوقی نظام دولتی مخالفت خود را ابراز و از راه معقول حقوقی مانند اشتراک در انتخابات، رفراندم و مبارزات پارلمانی اهداف شان را تا تغییر و تعدیل قانون اساسی و تغییر نطام سیاسی در عمل پیاده کنند.
گروه های منکر نظام در خارج از نظام نمی توانند مخالف سیاسی باشند. منکران نظام می توانند متشکل از افراد مسلح یا غیر مسلح، در داخل کشور باشد یا خارج باشند که هر کدام می تواند در موقف، نزدیکی ، دوری و خصومت آنها با نظام تاثیرگذار باشد.
چیزی که نمی تواند با شرایط مخالف سیاسی مطابقت داشته باشد، گروه ها یا «احزاب» مسلح ، در حال جنگ به حمایت کشور های خارج است. این گروه ها وقتی می توانند در شمار اپوزیسیون آیند که وابستگی حمایت مسلح شان را از بیگانه ها قطع کنند، با استفاده از تضمین های حقوقی به داخل کشور بیایند و فعالیت های سیاسی شان را در چوکات قانون و در ساحات معین زندگی اجتماعی و سیاسی افغانستان آغاز کنند.
مخالفت سیاسی یا اپوزیسیون بودن از مؤلفه های مهم دموکراسی است که فقط عاملان دموکراسی می توانند اجرا کننده آن باشند. طالبان افغانستان که نمونه ی از وحشت، بدویت، بربریت ، ترور و انتحار اند، به هیچ وجه با ماهیت سیاسی، حقوقی و اخلاقی مخالف سیاسی مشابهت و مطابقت ندارند. کسانیکه انگشتان رای دهنده انتخاباب را می برند، کسانیکه مخالف اصل انتخابات، آزادی های فردی، طبیعی، مدنی، عقیدتی هستند چطور می توانند با مؤلفه های مهم آزادی و دموکراسی پیوند داشته باشند یا پیوند داده شوند؟
طالبان افغانستان قبل از آنکه حیثیت مخالف سیاسی را داشته باشند، باید تغییرات ذیل در کردار و پندار آنها وارد شود:
ـ نظام موجود را به صفت مخالف بپذیرند.
ـ خلع سلاح شوند
ـ به داخل کشور باز گردند.
ـ مصئونیت آنها مانند هر شهروند افغانستان تضمین شود نه بیشتر و نه اعطای هیچ امتیازی
ـ به مردم افغانستان ثابت بسازند که آنها به کشور های حمایتگر قبلی شان تعلق ندارند و شهروندان اصلی افغانستان هستند و به حفظ آبرو، وقار و حیثیت کشور و ملت وفادار هستند.
ـ سوگند یاد کنند و تعهد بسپارند که وحدت ملی و ارزش های افغانستان کثیرالمله را به مثابه مردمک چشم حفظ کنند.
ـ از زنان افغانستان و گروه های قومی و مذهبی که مورد ترور ، نسل کشی و قتل عام قرار داده اند معذرتخواهی کنند. تنها در این صورت طالبان می توانند برای مخالف بودن سیاسی آماده شوند.
بدون رعایت این شرایط، و شناسایی طالبان به صفت مخالف سیاسی و ورود آنها در داخل افغانستان یک تهاجم نظامی و کودتا خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *